Efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling for gymnasielærere

Woman water plants in a Green House

6 dages efteruddannelse for gymnasielærere på Københavns Universitet i 2024.

5.-6. marts, 17.-18. april og 11.-12. september


Green Solutions Centre og Gymnasiefællesskabets første efteruddannelsehold blev i 2023 er gennemført med stor succes, og derfor åbner vi nu op for tilmeldinger for gymnasielærere til hold nr. 2. Undervisningen er forskningsbaseret, og på forløbet skabes en ramme, hvor man kan udvikle og videndele på tværs af skoler og fag.

Undervisningen består af oplæg, ekskursioner og workshops, og der vil gennem forløbet være rig lejlighed til at diskutere emnerne med underviserne og de andre deltagere fra forskellige gymnasier.

Dele af undervisningsindholdet vil kunne bruges direkte i gymnasieundervisningen – både inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsfag. På forløbet vil deltagerne få indsigt i:

  • Klimasorg og klimaskam: Klimaskam er en ny folkesygdom, hvorfor rammes unge af klimaskam og sorg, og hvordan kan det blive en drivkraft til at handle?
  • Kunst og Bæredygtighed: Hvordan klimakrisen fremstilles i litteraturen? Hvilke fortællinger findes om klimakrisen i kunsten, og hvordan bidrager kunsten med kreative analyser og nye perspektiver på grøn omstilling?
  • Kampen om naturen – før, nu og i fremtiden: Naturnationalparker, vindmøller og fødevareproduktion, hvilke diskurser findes i naturkampen, og hvad kan man selv gøre?
  • Fremtidens fødevarer: Proteinfabrikker og alternative fødevarefællesskaber spirer frem, er det løsningen på sunde og klimavenlige fødevarer?
  • Klima og storbyer: Fremtidens grønne storbyer skal skabes af indbyggerne, hvilken betydning har storbyen som et værn mod klimakrisen, og hvilke bud på en mere bæredygtig livsform findes i kulturelle og kunstneriske udtryk?
  • Hvad kan og skal samfundet bære – socialt, politisk og økonomisk? Hvad ville der ske, hvis vi i stedet for at måle stigning i BNP målte tilfredshed med livet?

Find hele programmet her.

Tilmelding: Tilmelding skal ske på følgende link senest d, 1 december 2023. OBS: Kun for gymnasielærere.

Pris: 16.600 kr. pr. deltager ex. moms. I prisen er inkluderet et internatophold (sammenhængende dage på Batuahøj) samt transport til ekskursioner.